ลงประกาศฟรี
ส่งรายการสินค้าได้ไม่จำกัดฟรีโดยไม่มีเงื่อนไข เราจะไม่เรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมจากตัวแทนจำหน่าย และ/ หรือบริษัทตัวแทนไม่ว่าจะในช่วงใด ๆ
ลงประกาศของคุณที่นี่
มีผู้สนใจมากกว่า 15000 รายทุกวัน
เข้าถึงนักช้อปจากบ้านกลุ่มเป้าหมายของเว็บไซต์ทั้งในไทยและต่างประเทศ
ดูเพิ่มเติม
มีเครื่องมือช่วยเหลือการจัดการ
จัดการรายการสินค้าของคุณ เพิ่มตัวแทนได้ถึง 500 รายการ ดูข้อมูลสถิติของกลุ่มลูกค้าและการสื่อสารระหว่างกันของลูกค้าสำหรับทุก ๆ รายการสินค้าทั้งหมดในที่เดียว

เกี่ยวกับข้อมูลตลาดอสังหาฯของBaanguru

Baanguru อุทิศตนในการสร้างเครื่องมือค้นหาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยที่เชื่อถือได้ Baanguru มอบเครื่องมือและข้อมูลที่จำเป็นให้กับผู้เยี่ยมชมเพื่อขั้นตอนในการค้นหาบ้านอันทรงประสิทธิภาพ รวดเร็วและประสบความสำเร็จ บริการของเรานั้นฟรีสำหรับทั้งผู้เลือกซื้อบ้านและตัวแทนอสังหาริมทรัพย์

ขายหรือปล่อยเช่าได้เร็วขึ้นด้วย Baanguru มันฟรี!