ยานนาวา

ยานนาวาถูกเรียกว่าบ้านทวาย (หมู่บ้านทวาย) หรือบ้านโคกควาย (หมู่บ้านน้ำควาย) เนื่องจากมีความเข้มข้นมากของผู้คนทวายที่มักจะนำควายไปยังตลาดการค้า ทางตอนใต้ของมันจะถูกล้อมรอบด้วยแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งหมายความว่าง่ายต่อการเข้าถึงเรือข้ามฟากขนส่ง มีจำนวนหมู่บ้านที่อยู่อาศัยและพื้นที่ที่อยู่อาศัย ทางพิเศษเฉลิมมหานครทางพิเศษวิ่งผ่านเขตนี้

ดูรายการที่ว่าง

บนแผนที่

ยานนาวา มุมมอง

ยานนาวา อาคารและโครงการ