ทุ่งครุ

เขตทุ่งครุครั้งหนึ่งเคยมีชื่อเสียงสำหรับภาชนะสิ่งทอและเครื่องเคลือบสำหรับการขนส่งทางน้ำที่เรียกว่า ครุ พื้นที่ที่เต็มไปด้วยวัดหลายสวนสาธารณะบ้านที่อยู่อาศัยและพาร์ทเมนท์ นอกจากนี้ยังอยู่ใกล้กับโค้งของแม่น้ำเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเรียกได้ว่าเป็นบ้าน มีทางด่วนที่สำคัญที่วิ่งผ่านเขตนี้

ดูรายการที่ว่าง

บนแผนที่

ทุ่งครุ มุมมอง