ธนบุรี

อดีตเป็นเมืองหลวงของไทยข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นที่ที่คุณสามารถหาวิธีชีวิตแบบไทยโบราณ วิถีชีวิตริมฝั่งแม่น้ำลำคลองกับผู้ขายบนผืนน้ำและฟาร์มสวนผลไม้ เป็นสถานที่ที่มีการเติบโตช้าและโครงสร้างแบบดั้งเดิมที่ทำให้ระลึกถึงประเทศไทยก่อนที่จะกลายเป็นเมืองอันยิ่งใหญ่ นี่คือที่ที่คุณอยู่นั่งเรือออกไปจากความเร่งรีบและคึกคักของกรุงเทพฯ วิธีที่ง่ายที่สุดที่จะเข้าสู่นธนบุรีคือการโดยสารทางเรือซึ่งมีราคาถูก มันเป็นอำเภอที่ที่อยู่อาศัยช่วยใหญ่คือพาร์ทเมนท์และคอนโดมิเนียมที่ว่างสำหรับเช่าหรือขาย

ดูรายการที่ว่าง

บนแผนที่

ธนบุรี มุมมอง

ธนบุรี อาคารและโครงการ