เทพกระษัตรี

เทพกษัตรีย์ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเกาะภูเก็ต พื้นที่ไม่แออัด มีรีสอร์ทหรือโรงแรม ที่นี่เป็นหนึ่งในที่ที่สงบของเกาะภูเก็ต มีจำนวนหมู่บ้านและโครงการที่อยู่อาศัยตามด้านภาคเหนือ หรือภาคใต้ ขนส่งได้ยากบริเวณนี้จึงจำเป็นต้องมียานพาหนะขนส่งของตัวเอง โรงแรมและรีสอร์ทสามารถพบได้ตามบริเวณชายหาดพร้อมกับ รีสอรท์ยอดนิยม Mission Hills Resort.

ดูรายการที่ว่าง

บนแผนที่

เทพกระษัตรี มุมมอง

เทพกระษัตรี อาคารและโครงการ