ตลิ่งชัน

ตลิ่งชันเป็นย่านเก่าแก่ของจังหวัดธนบุรีก่อนที่จะถูกรวมเข้าเป็นกรุงเทพฯ ในอดีตพื้นที่ส่วนากที่ถูกนำมาใช้เป็นสวนผลไม้จำนวนของผู้ที่ยังคงอยู่ที่นี่ในวันนี้ ถูกล้อมรอบด้วยน้ำและผู้คนตลิ่งชันใช้สายน้ำให้มีชีวิต, การขนส่งและการค้า มันมีอยู่สองตลาดน้ำที่นิยม ตลาดน้ำตลิ่งชัน คลองลาดพร้าว ตลาดน้ำลาดมะยม นี้จะทำให้พื้นที่ที่เป็นที่นิยมกับชาวบ้านและนักท่องเที่ยวทุกท่านมันสามารถเข้าถึงได้โดยมินิบัสท้องถิ่นหรือรถแท็กซี่และยังโดยทางเรือได้อีกด้วย

ดูรายการที่ว่าง

บนแผนที่

ตลิ่งชัน มุมมอง

ตลิ่งชัน อาคารและโครงการ