สีลม

สีลมจะถือเป็นหนึ่งในถนนที่ของกรุงเทพฯที่มีความเป็นสากลมากที่สุดและเป็นบ้านหลักๆของบางบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มันเป็นศูนย์กลางทางการเงินที่สำคัญและบางครั้งเรียกว่า "วอลล์สตรีทของประเทศไทย" กรุงเทพฯมีระบบขนส่งมวลชนที่เยอะมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็น - รถไฟฟ้า (บีทีเอส) และรถไฟฟ้าใต้ดิน - ทั้งสองมีจุดเชื่อมต่อที่สีลมซึ่งจะทำให้สถานที่แห่งนี้สามารถเข้าถึงได้ง่าย อสังหาริมทรัพย์บนถนนสายสีลมยังคงเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่มีราคาแพงที่สุดในประเทศ

ดูรายการที่ว่าง

บนแผนที่

สีลม มุมมอง

สีลม อาคารและโครงการ