สะพานสูง

สะพานสูงได้ชื่อมาจากสะพานสูงที่สร้างขึ้นเหนือคลองไทย เมื่อก่อนเรือเป็นการคมนาคมหลักของการขนส่ง เขตนี้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 1998 และส่วนใหญ่มีความหนาแน่นต่ำสำหรับพื้นที่ที่อยู่อาศัย ถนนรามคำแหงและทางด่วนด่วนผ่านพื้นที่นี้และประชาชนส่วนใหญ่มีวิธีการของตัวเองในการขนส่ง อสังหาริมทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นหมู่บ้าน

ดูรายการที่ว่าง

บนแผนที่

สะพานสูง มุมมอง