ราชบูรณะ

ราษฎร์บูรณะตั้งอยู่ทางทิศเหนือไปทิศตะวันออกโดยแม่น้ำเจ้าพระยา พื้นที่ที่ถูกตัดสินให้เป็นชายแดนสำหรับธนบุรีเมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจัดตั้งธนบุรีเป็นเมืองหลวงใหม่ การปฏิรูปการบริหารงานภายหลังวางราษฎร์บูรณะเป็นอำเภอของจังหวัดธนบุรี มันเป็นพื้นที่ประกอบด้วยอาคารอพาร์ตเมนต์และร้านค้าท้องถิ่นขายสินค้าที่แตกต่างกัน นครทางด่วนเฉลิมมหานครไหลผ่านบริเวณนี้จึงจะสามารถเข้าถึงได้ด้วยการแตกต่างกันของการขนส่งทางบก

ดูรายการที่ว่าง

บนแผนที่

ราชบูรณะ มุมมอง