ป้อมปราบศัตรูพ่าย

อำเภอนี้เดิมมีชื่อหลังป้อมใกล้ตลาดนางเลิง ก่อตั้งใน 1915 และเป็นที่โดดเด่นและรู้จักดีในหมู่นักท่องเที่ยวที่รู้จักสำหรับการตลาดของผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ มือสองสินค้าและเสื้อผ้าราคาถูก นอกเหนือจากการขนส่งปกติ มีเรือวิ่งไปตามเขต และส่วนขยายเป็นแผนของสถานีรถไฟฟ้าที่จะครอบคลุมพื้นที่อีกด้วย คนไทยชาวบ้านท้องถิ่นส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในพื้นที่นี้

ดูรายการที่ว่าง

บนแผนที่

ป้อมปราบศัตรูพ่าย มุมมอง

ป้อมปราบศัตรูพ่าย อาคารและโครงการ