พระโขนง

พระโขนงตั้งอยู่ตามริมฝั่งแม่น้ำน้ำโดยการเปลี่ยนตึกที่เป็นเมืองของศูนย์กลางบ้านๆ เพิ่มขึ้นสูงพร้อมแท่นวางไม้และวัดทางพุทธศาสนา ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ที่อยู่อาศัยที่ดีของการตลาดแบบดั้งเดิมและทันสมัยคนล่ะครึ่งกิจกรรมส่วนใหญ่คือในแม่น้ำและเรือยังคงเป็นที่ชื่นชอบในรูปแบบของการขนส่ง มีสถานีรถไฟฟ้าใกล้กับทางเท้า ทำให้รู้สึกว่าใกล้เพียงเอื้อม และคนส่วนใหญ่ชาวไทยจะอาศัยอยู่ในพื้นนี้

ดูรายการที่ว่าง

บนแผนที่

พระโขนง มุมมอง

พระโขนง อาคารและโครงการ