ภาษีเจริญ

เขตนี้ตั้งชื่อตามคลอง คลองภาษีเจริญซึ่งเชื่อมโยงแม่น้ำท่าจีนไปยังคลองบางกอกใหญ่ โครงการคลองนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างทางเดินสำหรับประชาชนในท้องถิ่นและได้รับการสร้างขึ้นประมาณ 6 ปีที่ผ่านมา ห่างไกลจากคลองมีจำนวนหมู่บ้านที่อยู่อาศัยและประชาชนในท้องถิ่น ด้วยความสมบูรณ์ของสายน้ำสีน้ำเงินผ่านไปตามถนนเพชรเกษมคอนโดมิเนียมมีมากขึ้นและมากขึ้นและเพิ่มขึ้นในพื้นที่ การขยายรถไฟฟ้าสายสีลมข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาไปยังบางหว้ามีผลในการเติบโตโครงการคอนโดมิเนียมขนาดใหญ่ตามแนวสายรถไฟฟ้า

ดูรายการที่ว่าง

บนแผนที่

ภาษีเจริญ มุมมอง

ภาษีเจริญ อาคารและโครงการ