ป่าคลอก

ป่าคลอกตั้งอยู่ทางตอนเหนือชายฝั่งตะวันออกของเกาะภูเก็ต ขนาดชายฝั่งส่วนใหญ่ใรป่าคลอก พารา ป่าทางฝั่งตะวันออกของภูเก็ต ปกคลุมด้วยป่าชายเลน ช่วงโลว์ ไทด์ ผู้คนท้องถิ่น ส่วนใหญ่เป็นชาวประมง เดินบนโคลนแฟลตระหว่างป่าชายเลนที่มีลักษณะเหมือนได้รับการปลูกบนที่ดิน ที่สุดของที่พักอาศัยบริเวณคือนี้ชาวบ้าน ชาวประมง และประกอบด้วยหมู่บ้านที่อยู่อาศัยขนาดเล็กและมีอสังหาริมทรัพย์เพียงไม่กี่แห่งที่ให้เช่าหรือขาย

ดูรายการที่ว่าง

บนแผนที่

ป่าคลอก มุมมอง

ป่าคลอก อาคารและโครงการ