หนองจอก

หนองจอกเป็นเขตที่ใหญ่ที่สุดและเป็นเขตที่มีประชากรน้อยที่สุดของกรุงเทพฯ ชื่อของมันหมายถึงบึงดอกจอก ผู้ตั้งถิ่นฐานเดิมเป็นชาวมุสลิมที่ย้ายมาจากเมืองในภาคใต้ของประเทศไทย วันนี้ประมาณ 75% ของประชากรเป็นมุสลิมในขณะที่ 22% นับถือศาสนาพุทธ การเกษตรและยังคงเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของเศรษฐกิจของประเทศ ข้าวผักผลไม้สดและหุ้นเป็นผลิตภัณฑ์หลักมันเป็นที่มีชื่อเสียงสำหรับไก่ชนและกรงนกของ สามารถเดินทางเข้าถึงได้ผ่านทางรถประจำทางและรถแท็กซี่ที่วิ่งบนถนนสายหลัก

ดูรายการที่ว่าง

บนแผนที่

หนองจอก มุมมอง

หนองจอก อาคารและโครงการ