ลาดกระบัง

ออกเสียง "ลาดกระบัง" อำเภอนี้มีพรมแดนติดกับสนามบินสุวรรณภูมิ เช่นเดียวกับส่วนที่เหลือของกรุงเทพฯก็มีผู้ขายมากมายสถานที่ขายอาหารไทยแท้เช่นเดียวกับของใช้ในครัวเรือนราคาถูกและของใช้ส่วนตัว นอกจากนี้ในใจกลางของเขตลาดกระบังมีตลาดกลางคืน สุวรรณภูมิที่คุณสามารถซื้อได้ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและแน่นอนอาหาร รถไฟฟ้าสายสนามบินวิ่งผ่านเขตนี้และรถโดยสารและรถแท็กซี่ปกติผ่านถนนสายนี้ด้วย

ดูรายการที่ว่าง

บนแผนที่

ลาดกระบัง มุมมอง