หลักสี่

หลักสี่ได้รับการก่อตั้งขึ้นเป็นอำเภอเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 1997 ชื่อมีความหมายในตัวเองหมายถึงขั้นที่สี่เพราะเมื่อคลองที่เชื่อมโยงไปยังกรุงเทพฯไปยังบางปะอินถูกได้ขุด หลักสี่ถูกสร้างขึ้นด้วยเช่นกัน มันตั้งอยู่ทางทิศใต้ของสนามบินนานาชาติดอนเมือง บริเวณนี้ประกอบไปด้วยหมู่บ้านที่อยู่อาศัยและบ้านที่อยู่อาศัย สำหรับการเดินทางเข้าถึงใจกลางกรุงเทพฯ ง่ายๆด้วยโทลเวย์ดอนเมืองโทลทะลุผ่านอำเภอนี้ ในขณะที่ก็มีสถานีรถไฟที่หลักสี่ด้วยเช่นกัน

ดูรายการที่ว่าง

บนแผนที่

หลักสี่ มุมมอง

หลักสี่ อาคารและโครงการ