คลองสามวา

เขตคลองสามวาเคยเป็นส่วนหนึ่งของเขตมีนบุรีจนกระทั่งมันถูกแยกออกมาเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 1997 มันเคยเป็นศูนย์กลางของศูนย์กลางทางวิชาการของนักเรียนไทยเสมัยเมื่อยังเป็นชนบทและเกษตรกรรมชุมชน ปัจจุบันพื้นที่การเกษตรนี้จะถูกนำขึ้นโดยนักพัฒนาที่ดิน โครงการที่อยู่อาศัยจึงทำให้มันมีราคาแพงมากขึ้น คนไทยจักดีเพราะเป็นที่ตั้งของซาฟารีเวิลด์ แม้จะอยู่นอกตัวเมืองกรุงเทพฯ แต่ก็สามารถเดินทางเข้าถึงได้โดยรถบัสและรถแท็กซี่

ดูรายการที่ว่าง

บนแผนที่

คลองสามวา มุมมอง

คลองสามวา อาคารและโครงการ