คันนายาว

ตั้งอยู่นอกเมืองกรุงเทพฯ คันนายา​​วเป็นที่ดึงดูดประชาชนในท้องถิ่นที่ต้องการหลีกหนีความแออัดของกรุงเทพฯโดยมีสวนน้ำและสยามพาร์คซิตี้ คันนายา​​วส่วนใหญ่จะเป็นที่อยู่อาศัยและส่วนใหญ่ของผู้อยู่อาศัยเหล่านี้ขับรถไปทำงานไปยังใจกลางกรุงเทพฯ รถบัสและรถตู้มินิวิ่งผ่านพื้นที่นี้ตลอดเช่นกัน

ดูรายการที่ว่าง

บนแผนที่

คันนายาว มุมมอง