จอมทอง

จอมทองเป็นที่รู้จักกันดี สำหรับเขตนี้ที่เป็นที่นิยมส้มเขียวหวานบางมด มีการโชว์รูปปั้นส้มเขียวหวานขนาดใหญ๋ยักษ์ที่แยกระหว่างถนนพระรามที่สองและถนนสุขสวัสดิ์ นอกเหนือจากการขนส่งสาธารณะปกติบริเวณนี้จะมีบริการโดยสถานีรถไฟฟ้ากรุงเทพฯ สถานีวุฒากาศตั้งอยู่ที่เขตจอมทองและเขตธนบุรีแถวริมเขตแดน ชาวบ้านไปที่บริเวณนี้มีวัดและตลาดน้ำวัดไทรส่วนใหญ่คนไทยเรียกว่ามันว่าเป็นบ้าน

ดูรายการที่ว่าง

บนแผนที่

จอมทอง มุมมอง