บางกอกใหญ่

เขตบางกอกใหญ่เป็นที่รู้จักมากขึ้นแน่นอนถ้ากล่าวถึง วัดอรุณแขวง มันก็จริงส่วนหนึ่งของแม่น้ำเจ้าพระยาจนถึงคลองที่ขุด ที่เปลี่ยนการไหลของแม่น้ำ สิ่งนี้ส่งผลให้ในคลองเป็นแม่น้ำสายหลักและแม่น้ำเดิมกลายเป็นคลองบางกอกใหญ่ ตั้งแต่มันขึ้นกับริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา มันสามรถเข้าถึงโดยทางเรือโดยสาร มีหลายทางเลือกของอสังหาริมทรัพย์ทั้งสำหรับขายหรือให้เช่าในพื้นที่นี้

ดูรายการที่ว่าง

บนแผนที่

บางกอกใหญ่ มุมมอง