บางเขน

ครั้งหนึ่งที่นี่เคยเป็นอำเภอขนาดใหญ่มากและมันถูกลดลงอย่างมาก หลังจากการปรับเปลี่ยนขอบเขตอำเภอ บางเขนอาจไม่ได้เป็นที่คุ้นเคยสำหรับนักท่องเที่ยว แต่เขตนี้มีความสำคัญทางศาสนากับคนไทย วันนี้พื้นที่นี้มีศูนย์พุทธ (เสถียรธรรมสถาน) และวัดพระธาตุ (วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร) นอกจากนี้ยังเป็นอำเภอที่ที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่ที่มีทางหลวงแผ่นดินที่เข้าถึงอย่างดีและทางไฮเวย์

ดูรายการที่ว่าง

บนแผนที่

บางเขน มุมมอง

บางเขน อาคารและโครงการ