บางแค

เขตบางแคมีประชากรสูงสุดจากทุกอำเภอในกรุงเทพฯ ของปี 2004 มันเคยเป็นตำบล (ตำบล) จังหวัดธนบุรีก่อนที่จะถูกรวมเข้าไปในกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่จะเป็นที่อยู่อาศัยประกอบด้วยหมู่บ้านอยู่อาศัยที่มีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่และร้านค้า สามารถเดินทางเข้าถึงได้ผ่านทางรถประจำทางและรถแท็กซี่ที่วิ่งผ่านถนนสายหลัก มีหลายทางเลือกสำหรับการเช่าหรือการซื้อบ้านหรือคอนโดมีเนียมที่มีราคาที่แตกต่างจากราคาที่ไม่แพงไม่ฟุ่มเฟือย

ดูรายการที่ว่าง

บนแผนที่

บางแค มุมมอง