ฺบางกะปิ

บางกะปิครั้งหนึ่งเคยเป็นป่า แต่มีขนาดใหญ่ขึ้นและตอนนี้ได้กลายเป็นอีกชนิดหนึ่งของป่า เป็นเมืองหนึ่ง นับตั้งแต่การก่อตั้งห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่และอาคารสูงได้แตกหน่อในเขตนี้ มันเป็นที่นิยมในหมู่ชาวบ้านและนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเพราะมีมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ไม่น้อยกว่าสามแห่งในพื้นที่นี้ คลองแสนแสบมีท่าเรือหลายแห่งสำหรับให้บริการเรือด่วนซึ่งเป็นบริการระบบขนส่งสาธารณะเป็นเรื่องง่ายที่จะไปยังพื้นที่ต่าง ๆ รวมทั้งเดอะมอลล์บางกะปิ

ดูรายการที่ว่าง

บนแผนที่

ฺบางกะปิ มุมมอง

ฺบางกะปิ อาคารและโครงการ