บางบอน

เหมือนบางส่วนของเขตอื่น ๆ ในกรุงเทพฯ บางบอนเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดธนบุรีก่อนที่จะถูกรวมกันลงในกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตเป็นเขตสุดท้าย 50 เขตของกรุงเทพมหานครที่เปิด บ้านที่อยู่อาศัย บางหมู่บ้านที่อยู่อาศัยและอพาร์ทเม้นท์ขึ้นไม่สูงส่วนใหญ่มีพื้นที่ของตนเอง การเกษตรเป็นส่วนสำคัญเป็นที่ตั้งของเศรษฐกิจ ผลิตภัณฑ์มีชื่อเสียงมีมะม่วง มะพร้าว กล้วยไม้ และดอกบัว ยังเดินผ่านที่ดินปกติได้

ดูรายการที่ว่าง

บนแผนที่

บางบอน มุมมอง