ข้อตกลงละเงื่อนไข

บทแนะนำ

Baanguru Limited เป็นเจ้าของและผู้เผยแพร่ของ Baanguru.com ข้อตกลงและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับคุณในการใช้ของ Baanguru.com ทั้งรุ่นบนเว็บและรุ่นบนมือถือของเว็บไซต์ Baanguru.com

Baanguru.com ไม่ใช่ตัวแทนหรือนักพัฒนา เราไม่ได้เรียกเก็บค่านายหน้า เรามีการจัดหารูปแบบเพื่อให้ผู้บริโภค ตัวแทนขาย ผู้พัฒนาและผู้โฆษณา ไปด้วยกัน เมื่อคุณใช้แบบฟอร์มการติดต่อบนเว็บไซต์ของเราสำหรับอสังหาริมทรัพย์ที่คุณจะสอบถามถึง เราจะส่งรายละเอียดของคุณไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือเจ้าของบ้าน เมื่อการสอบถามเบื้องต้นนี้ได้เกิดขึ้นแล้วเราไม่รับผิดชอบสำหรับการสื่อสารระหว่างคุณและบุคคลที่สามนั้น

จากประเด็นนี้บนและสำหรับวัตถุประสงค์ของเอกสารนี้ , " เรา " " ของเรา " " ของพวกเราเรา " หมายถึงเว็บไซต์ Baanguru.com และ บริษัทสาขา, พนักงาน เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ บริษัทในเครือ หรือบุคคลที่สามที่ได้รับมอบหมาย

โดยการใช้เว็บไซต์ Baanguru.com หรือโดยสัญญาจ้างการบริการที่มี Baanguru.com คุณรับทราบว่า คุณได้อ่าน เข้าใจ และยอมรับที่จะมีพันธผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่กำหนดในที่นี้

นโยบายความเป็นส่วนตัวที่ได้รับการบันทึกไว้และสามารถพบได้บนเว็บไซต์

ก. หน้าที่ของผู้ใช้

 • ในฐานะที่เป็นผู้ใช้ของเว็บไซต์ คุณจะรับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดใด ๆ และการได้รับคำแนะนำทางกฎหมายที่จำเป็นตามที่ต้องการ
 • เพียงเพื่อโฆษณาคุณอสังหาริมทรัพย์ที่ว่างสำหรับการซื้อ หรือ เช่า ใน ไทย รายละเอียดอสังหาริมทรัพย์และรูปภาพต้องเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ที่ระบุไว้ ข้อมูลปลอมหรือเป็นเท็จทั้งหมดจะถูกลบออก
 • คุณต้องเอาคุณสมบัติที่มีการขายหรือป้อนเข้าไปในข้อตกลงการเช่าภายใน 7 วัน
 • คุณต้องแน่ใจว่าคุณจะไม่เผยแพร่อะไรที่ผิดกฎหมาย หมิ่นประมาท หลอกลวง สร้างความเข้าใจผิดหรือสิ่งที่ได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ ซึ่งไม่สามารถเปิดเผยบน Baanguru.com เพื่อความรับผิดใด ๆทางกฎหมายหรืออื่น ๆ
 • โฆษณาควรถูกกฎหมายปัจจุบันและเป็นจริง การโฆษณาทั้งหมดควรจะเข้ากันได้กับมาตรฐานการโฆษณา ในประเทศไทย และกฎหมายของประเทศไทยไทย
 • การโฆษณาทั้งหมด ตัวแทนและนักพัฒนาควรมีกฎหมายจัดตั้งบริษัทในประเทศหรือต่างประเทศ และสิทธิในการทำงานในประเทศไทย
 • ผู้ใช้ทั้งหมดจะรับผิดชอบในการตรวจสอบการโฆษณาและรายการที่ถูกต้อง ในการเผยแพร่และต้องแจ้งเราทางอีเมลหากมีข้อผิดพลาดใดที่ถูกตรวจพบ
 • สมาชิกของคุณคือสำหรับคุณและคุณไม่ต้องไม่อัปโหลดอสังหาริมทรัพย์ให้ตัวแทนขายอื่น ๆ ผู้ขายส่วนบุคคล หรือนักพัฒนาอื่น ๆ โดยปราศจากความยินยอมจาก Baanguru.com
 • แต่ละการเป็นสมาชิกสำหรับตัวแทนเดียวที่ใช้ง่ายได้ แต่ละบริษัทจะต้องมีการสมัครสมาชิกของแต่ละบุคคลและแยกกัน
 • แต่ละสมาชิกสำหรับผู้พัฒนาเดียวเท่านั้น ผู้พัฒนาจะต้องซื้อหนึ่งการเป็นสมาชิก ต่อการพัฒนา
 • รายละเอียดธุรกิจ รวมถึงภาพถ่ายที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์จะต้องทันเป็นปัจจุบันตลอดเวลา

คุณรับทราบว่า

 • เราขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบหรือตรวจสอบผู้ใช้ที่สร้างเนื้อหาบนเว็บไซต์ของเรา แม้ว่าเราไม่ได้อยู่ภายใต้ภาระผูกพันใด ๆที่จะกระทำ
 • ปัญหาระบบหรือทางเทคนิคไม่ใช่ความรับผิดชอบของเรา แต่เราจะพยายามที่จะทำให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด
 • คุณเป็นผู้้ความรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยและความสมบูรณ์ของข้อมูล
 • การส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตสามารถเกิดความผิดพลาดและล่าช้า
 • ราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆที่เกิด
 • ข้อผิดพลาดหรือความไม่ถูกต้องของสิ่งพิมพ์โฆษณา
 • ความล้มเหลวที่จะเผยแพร่โฆษณาในวันที่หรือวันอื่นๆที่กำหนดโดยผู้โฆษณา
 • เราขอสงวนสิทธิ์ในการ ลบ ระงับ หรือเปลี่ยนตำแหน่งของรายการโฆษณาใด ๆหรือในเวลาใด ๆ
 • เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะทําการดัดแปลงใด ๆ โฆษณา หรือรายการที่เราพิจารณาที่จำเป็น
 • เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะเพิ่มการรับสมาชิกหรืออัตราการโฆษณาในเวลาใด ๆ หรือการแก้ไขเงื่อนไขของสัญญา ในเหตุการณ์ดังกล่าว คุณจะมีตัวเลือกในการยกเลิก

ค. สัญญาข้อตกลง ต่ออายุ ระงับ หรือยกเลิกบริการ

 • ข้อตกลงนี้ยังคงอยู่ในสถานที่สำหรับระยะเวลาของสัญญาของคุณ
 • เราอาจยกเลิกข้อตกลงนี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เราอาจจะระงับบัญชีผู้ใช้ของคุณ และเป็นการชั่วคราวหรือถาวร ลบรายละเอียด ของรายการทรัพย์สินของคุณ ถ้า:
   คุณล้มเหลวที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมตามรอบวันที่

  • คุณละเมิดเงื่อนไขของข้อตกลใดๆของเรา
  • คุณให้การเท็จหรือทำให้เข้าใจผิด ในเนื้อหา
  • คุณเข้าไปในการส่วนที่ไม่อนุญาต หรือส่วนการบริหาร
 • สัญญาจะต่ออายุการใช้งานโดยอัตโนมัติด้วยข้อตกลงและเงื่อนไขตามที่ตกลงเดิม เว้นแต่ถ้าข้อตกลงที่ได้รับการแยกไว้

ง. เช่นการเชื่อมโยงและบุคคลที่สาม

 • Baanguru.com การเชื่อมโยงกับบุคคลที่สามเว็บไซต์ที่ไม่ได้ถูกควบคุมหรือ บริษัท ในเครือที่ของเรา ดังนั้นเราจึงไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือข้อมูลที่พวกเขาจัดหา แสดงโฆษณาบน Baanguru.com จากเว็บไซต์ของผู้ลงโฆษณา และจะไม่รับผิดชอบใด ๆที่ไม่ถูกต้องที่ทำให้เข้าใจผิดหรือข้อมูลที่ให้มาไม่ถูกต้อง โดยบุคคลที่สามผู้โฆษณา
 • ผู้โฆษณาจะไม่อนุญาตให้ตนเอง ส่งเสริม หรือเพิ่มการเชื่อมโยงโดยตรงไปยังเว็บไซต์ของตนเองหรือผู้อื่น ที่ใดก็ได้บน Baanguru.com เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรเวได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่บริษัท

จ. ทั่วไป

 • เราอาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ถ้าเราเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข แล้วเราจะเผยแพร่บนเว็บไซต์ภายใต้การเชื่อมโยงนี้ http://www.baanguru.com/corp/terms-and-conditions/

เงื่อนไขและข้อกำหนดเหล่านี้ และสัญญาที่เกี่ยวข้อง และ กำหนดการชำระเงินเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณและเรา ถ้าส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ไม่มีผลบังคับใช้แล้วดังนั้นส่วนหนึ่งส่วนใดจะไม่มีผลบังคับใช้ แต่ส่วนที่เหลือของข้อกำหนดและเงื่อนไขจะยังคงอยู่ในการบังคับใช้

ติดต่อ Baanguru

หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับข้อกำหนดเหล่านี้ โปรดติดต่อเรา